quadern de camp o planificador de cultius

TREBALLA'MTota la feina del camp a un clic. entrar

 

El quadern de camp d'horta ecològica.

probam

Ja faig el meu quadern de camp, amb quadern de paper i boli!


Els avantatges del quadern digital són:

Tenir un registre detallat i útil de la traçabilitat del producte ecològics.

Fer els tràmits que necessita l'administració per a la certificació de la producció ecològica.

Facilitarà la comparació amb altres explotacions, sent útil tant per productors com per tècnics.

De moment l'aplicació és per l'horta ecològica. Madurarà i abastarà altres sectors de la producció. Però serà més endavant, en funció de les necessitats dels productors.
L'aplicació de quadern de camp la desenvoluparà Click SCCL, cooperativa que impulsa Hesperides (eina informàtica per la gestió tècnica d'explotacions de fruita desde l'any 1999). Degut a la demanda d'adaptacions per altres cultius, l'abril de 2010 es comença a desenvolupar un nou Hesperides basat en la programació on-line.


Per provar l'aplicació necessites un password. Clica aqui per demanar-ho