Qui som | Posa't amb contacte amb nosaltres saviae@dinamis.cat

dinamis

DINAMIS és una empresa innovadora amb un fort arrelament dels seus valors ètics. La filosofia de treball es fonamenta en la creació de sinèrgies entre els professionals associats. Ens focalitzem en l'àmbit ambiental i social incidint en els processos locals com a generadors d'economia sostenible.

L'equip permet fer una gestió integral i una optimització dels recursos a partir de l'experiència, especialment en els àmbits ambientals, econòmics, socials, legals, de comunicació, participació, i gestió.

Trobeu-nos també al Facebook/DINAMIS

El projecte es desenvolupa amb l'aliança estratègica ambclick que aporta 10 anys d'expertesa en la programació de software especialitzat en agricultura.

Contacteu amb nosaltres!

Tel. 972 428 700