CONDICIONS D´US

 

1.Identificació i objecte de la web


1,1 Identificació

www.saviae.cat i www.saviae.com és un domini a Internet, que conté un portal o pàgina web titularitat de Promoció dels valors ambientals S.L. (B-17798893), amb domicili corporatiu a Avinguda Sant Narcís 117, 4rt. 2ª 17005 de Girona, i amb l’adreça general de correu electrònic saviae@dinamis.cat, i està inscrita en el Registre Mercantil de Girona. Ofereix els seus serveis en els termes recollits en les presents Condicions d'Ús.


SAVIAE neix al 2011 dins el projecte innovador LLAVORAE.CAT impulsat per l’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb el CEDRICAT, APRODISCA i DINAMIS, i compta amb el cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeo. Aquestes quatre entitats sòcies treballen en diferents àmbits territorials i sectorials i té com a objectiu la generació de nous llocs de treball en el sector de la producció ecològica, així com l’avanç del mateix cap a una situació de major solidesa, consolidació, cohesió i competitivitat. Per a aconseguir aquest objectiu, el projecte s’estructura en tres actuacions, cadascuna de les quals servirà per a assolir l’èxit del projecte. Els tres eixos són:


  • Foment, cohesió i competitivitat del sector agrari ecològic. Respon a la necessitat d’enfortir el sector productor, que és la base o primer graó del sector productiu ecològic, i resoldre les seves principals mancances.

  • Disseny i creació de canals de distribució de productes ecològics. Respon a la necessitat de resoldre un dels principals dèficits del sistema productiu ecològic català, la distribució, que és indispensable per garantir la viabilitat del sector productiu agrari ecològic.

  • Difusió per a la consolidació de la demanda de productes ecològics. Respon a la necessitat de consolidar una demanda que faci viable un creixement i una millora de l’ocupació en el sector agrari ecològic.


SAVIAE és la aportació tecnològica en el portal que esteu visitant i promou la primera xarxa social d’agricultura ecològica formada per consumidors, productors i distribuïdors units per practicar l’economia associativa.


La següent llicència de programari i termes i condicions, juntament amb les altres polítiques o directrius que figuren en aquest lloc, han de regir l'ús que en faci d'aquest Lloc i dels serveis que ofereix. .


1,2 Acceptació i notificacions

En visitar aquest lloc i / o completant el procés de registre dels Serveis que ofereix, vostè representa i garanteix que ha llegit, comprèn, té la capacitat legal per fer-ho, i per tant acorda estar legalment obligat per aquests termes i condicions.

Les comunicacions per part de l'Usuari a Saviae es podran realitzar a través de les següents formes:
Enviament per correu postal a la següent adreça: Av. Sant Narcís 117- 4,2ª 17005 de Girona
Trucada al número de telèfon: (+34) 972 428 700
Enviament per correu electrònic a la següent adreça: saviae@dinamis.cat 


1,3 Descripció i cost del servei. Xarxa social en el marc de la producció ecològica

Saviae actua com un lloc de trobada que vol generar sinergies mitjançat el diàleg directe i les operacions comercials a on l'individu que hi ha al darrere es fa present. Saviae es un portal per sistematitzar aquelles etapes que no impliquin una pèrdua de consciència sobre els productors o els productes ecològics.

 

Diàleg

 

Objectiu:
Crear grups de productors o consumidors que dialoguin entre si per aprofitar el millor dels seus membres tant en la producció ecològica amb el Quadern de Camp, com en el desenvolupament d'altres activitats mitjançant el diálec conscient entre ells amb el Mercat On Line o el Dina'm.

 

Operacions comercials

 

Objectiu:
Crear grups que facilitin la comunicació entre ells en tots els aspectes que incideixen a fer la operació comercial final més conscient, propera i construcitiva. Saviae no participa directament en en les transaccions entre compradors i venedors, per tant no és responsable de les transaccions econòmiques directes entre comprador i venedor. Així mateix, Saviae no té control sobre la qualitat, seguretat i legalitat dels productes llistats, així com tampoc assegura la veracitat o exactitud dels llistats de les diferents tendes online. Saviae assegura que els productors usuaris tenen la certificació CCPAE, no obstant això no assegura la capacitat dels productors o propietaris de tendes a vendre determinats productes, així com tampoc garanteix la disposició dels compradors a pagar els productes. Saviae no pot garantir la veritable identitat, edat i nacionalitat dels usuaris. Vostè accepta que Saviae és un site que serveix de trobada a compradors amb venedors i per tant, no és responsable del contingut, ni d'algunes altres dades com a textos, informació, fotografies, vídeos, perfils, noms d'usuaris i links enllaçats per vostè, altres usuaris o grups aliens a Saviae. Així mateix, vostè accepta el servei de Saviae assumint el seu propi risc.


2.Enllaços


2,1. Accés.

Determinades parts de la pàgina web tenen l’accés reservat als clients o als propis membres de SAVIAE, mitjançant un identificador d’usuari i una contrasenya. Els usuaris no associats poden visitar les seccions públiques del portal, sense intentar l’accés a les seccions d’accés restringit, llevat que els hagi estat autoritzat mitjançant l’assignació d’un identificador d’usuari i una contrasenya.


2,2. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l’accés. DINAMIS es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

DINAMIS no és responsable de les fallides que es produeixin en les comunicacions, sense garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis, i és per això que DINAMIS no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al seu contingut. DINAMIS portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a reparar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.


2,3. Continguts i pàgines enllaçades.

La informació continguda en aquesta web té caràcter merament informatiu, i, en cap cas, constitueix assessorament professional. La política de DINAMIS és tractar que els continguts estiguin sempre actualitzats, però pot succeir que no ho estiguin, especialment els de caràcter normatiu.

La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar o completar les dades ofertes en aquesta pàgina. DINAMIS no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests Enllaços.

En tot cas, DINAMIS no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la seva pàgina web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Encara que els enllaços són supervisats regularment per tal que res no succeeixi, en el cas de què qualsevol usuari o un tercer considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines Enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer, es prega que es comuniqui immediatament aquesta circumstància a DINAMIS Avinguda Sant Narcis 117, 4rt. 2ª 17005 de Girona, o enviant un correu electrònic a saviae@dinamis.cat, i especialment si els enllaços consisteixen en:


- Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
- Activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial.
- Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
- Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.


2,4. Enllaç de tercers a la web www.dinamis.cat: Cal que tot Enllaç de tercers a la web ho sigui a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la web a favor de tercers no autoritzats.


3.Drets de la propietat intel·lectual


Llevat d’indicació expressa, el contingut de la pàgina web, imatges, textos i dades, són propietat de DINAMIS. Així mateix, és propietat de DINAMIS el seu disseny i estructura de navegació. Correspon a DINAMIS l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, inclús penals.


Llicència Creative Commons


Tots els continguts de la pàgina web, imatges, textos i dades són publicats sota la llicència Creative Commons 2.5 Reconeixament-NoComercial que es pot consultar a la direcció http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/deed.ca.


La consulta o descàrrega de continguts de la pàgina o de qualsevol software no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els mateixos.


Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines pels canals expressament proposats a tal fi, tal com suggeriments o idees, es considerarà cedida a títol gratuït. No enviï informació que no pugui ser tractada d’aquesta forma.


DINAMIS no es responsabilitza ni es vincula a cap dels comentaris enviats pels usuaris i es reserva el dret de modificar, esborrar o no publicar qualsevol dels comentaris enviats.


CONDICIONS DE PRIVACITAT

Les condicions de privacitat es troben detallades al lloc específicament amb aquest nom. Les dades de caràcter personal i una altra informació relativa a la identitat de l'usuari estan subjectes a la política de privacitat Saviae.


4. Limitació de responsabilitats


Conscient dels riscos derivats d’enfrontar-se als nous reptes que suposa estendre els seus serveis a través d’Internet, ha disposat d’exigents mesures de seguretat per reduir aquests riscos.

No obstant això, DINAMIS no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, i és per això que exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware), documents electrònics i fitxers de l’usuari o de qualsevol tercer, inclús els que es produeixin en els serveis prestats per tercers a través d’aquest portal.

Els usuaris queden informats de què la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. L’usuari i DINAMIS s’exoneren mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora de la mateixa, l’error o la intercepció de les comunicacions.

Responsabilitats.

El servei de SAVIAE es limita a la simple prestació del servei per facilitar i intercanviar informació sobre tendes online i productes ecològicos, a més d'establir comunicació entre usuaris i per tant la responsabilitat de l'ús que pugui fer-se de la informació i dels continguts inclosos en cadascun dels comentaris de les tendes online i productes recau exclusivament en qui els realitzi.


DINAMIS no serà, en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes al mateix. Així mateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions, DINAMIS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o als seus continguts.

DINAMIS, per tant, no es responsabilitza de l’ús indegut del portal i dels seus continguts i serveis, ni pot garantir, encara que sigui el seu ànim, la certesa dels seus continguts. Igualment no garanteix la veracitat dels continguts publicitaris de qualsevol bé, producte o servei anunciat.

Aquest portal és exclusivament per productes que tinguin una certificació ecològica reconeguda, tipus CCPAE, i que es comercialitzin amb canal curt: venda directa o amb un intermediari. Dinamis comprova que el productor estigui registrat en el moment inicial. El cumpliment dels requisits al llarg del temps que el usuari permaneixi al portal es responsabilitat exclusiva del usuari.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que una actitud negligent seva pugui ocasionar a aquest portal.

Editar i vendre productes.

 

L'usuari de Saviae que decideixi editar i vendre productes es compromet a descriure aquests últims de manera exacta i precisa.


Totes les vendes són vinculants. El venedor està obligat a enviar la comanda o a completar la transacció amb el comprador. 


El preu establert en cada producte haurà d'estar ajustat a la venda. Els venedors podran aplicar el cost de transport i despeses d'empaquetar el producte. Els venedors no han d'aplicar preus excessius pel transport. A més, el venedor no haurà de distorsionar l'origen local dels productes.


DEVOLUCIONS


D'acord amb la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), el client disposa de 7 dies des de la recepció per desistir voluntàriament de la seva compra. Realitzant-se la devolució en aquest termini, s'haurà de retornar la compra amb tots els seus productes, amb el seu embalatge original, amb el seu precinte original sense trencar, amb tots els seus accessoris i en perfecte estat. No s'acceptaran devolucions de productes que no portin el seu embalatge original, tret que aquests siguin defectuosos. Serà el propi venedor qui abonarà l'import de la comanda una vegada hagi comprovat que la mercaderia compleix les condicions anteriors. En el cas de devolucions comercials el client haurà de córrer amb les despeses de transport. Saviae no es farà responsable en cap cas entre ambdues parts, ni envers el venedor ni envers el comprador del producte. Per sol·licitar aquesta devolució haurà de comunicar-ho en el correu electrònic de cada venedor. En el cas que en el moment del lliurament el producte sigui defectuós, ni Saviae ni el venedor s'encarregaran de la tramitació de la reparació o ho substituirà per un nou sense cap cost extra per al client en funció del tipus d'avaria. En el cas que el defecte provingui d'una incidència en transport, ho haurà de comunicar en el termini de 24 hores des de la recepció en el correu electrònic de cada venedor.

El usuaris s'acollirà al fòrmules d'arbritatge per resoldre el ligitis que puguin sorgir.


5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En cumpliment de la Llei Organica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals, li comuniquem que:

Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

DINAMIS tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquesta web complint amb la normativa vigent sobre protecció de dades. Així:
- la inclusió en fitxers és absolutament voluntària i és degudament anunciada;
- los dades només seran utilitzades per a la finalitat per a la qual s’hagin recollit;
- totes les persones que s’incorporin al fitxer creat podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la forma prevista per la normativa vigent de protecció de dades.

Llevat d’indicació en diferent sentit, el responsable del tractament serà DINAMIS, a la qual l’usuari podrà dirigir-se a Avinguda Sant Narcis 117, 4rt. 2ª 17005 de Girona, o a l’adreça de correu electrònic saviae@dinamis.cat , per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació.6.JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per a qualsevol conflicte que sorgeixi en raó de la prestació d'aquest servei, s'acceptarà com a legislació rectora la catalana i és el seu defecte l'espanyola, i se sotmetrà per a la resolució de quants litigis puguin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona. Preferentment s'intentará la resolució mitjançant un procediment d'arbritatge.

7.COMUNICACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL


El nom del domini saviae.com, saviae.cat està registrat a favor de PROMOCIO DELS VALORS AMBIENTALS S.L. (DINAMIS)

Tornar