L'economia associativa


És la voluntat de crear un diàleg econòmic conscient entre consumidors, productor i distribuïdor. Aquest diàleg és el que promou una associació real: una economia associativa.

La contraimatge de l'economia associativa és l'especulació i l'egoisme animal. El lliure mercat, on no m'importen les necessitats dels altres.

L'economia associativa promou un individualisme ètic, i a partir de la consciència individual, cooperar.

SAVIAe està dissenyat per facilitar l'economia associativa en el sector de l'agricultura ecològica.


T'hi apuntes?


Sí vols més informació:


Tècnicament l'economia associativa també és una metodologia per la cooperació empresarial transparent i certificada. Està registrada a 38 països com a marca pel centre d'economia associativa d'Anglaterra. Aquesta marca no té finalitat comercial. Més informació al http://www.cfae.biz/, la descripció de la metodologia es troba àmpliament en el web: http://www.ae-mark.com/.

En resum calen 4 criteris i diferents processos fins a obtenir la marca de garantia.


Els criteris són:


Competència individual de l'empresari. Implica per una banda capacitat per dur a terme el seu objecte social, i disposar d´un pla d'empresa.
L'estructura jurídica. Revisar que sigui l´adequada i treballar amb un consell assessor que custodiï el ideal de l'organització.
La comptabilitat. Es el llenguatge de comunicació entre les empreses i permetrà justament compartir els balanços i comptes de resultats amb altres experiències amb l'objectiu d'augmentar la consciència econòmica.
L'associació real. Es porta a terme amb trobades de al menys 3 entitats a les que s'expliquen entre elles la seva comptabilitat en relació al pla d´empresa així com l'anàlisi de les diferències. El fruit d´aquest intercanvi es la generació de més intercanvis, claredat i possibles oportunitats de negoci.


Tornar a què és