Què és SAVIAe ?

 

Significa Serveis Avançats d'Informàtica Agrària Ecològica.

 
 

Concebem SAVIAe de manera holística, perquè volem que contempli una gran part del camí que recorre un producte ecològic. I perquè ho volem fer de la mà de tots dos, de qui produeix i de qui consumeix. Aquest camí neix a la idea i l'ideal del productor que el posa a disposició de tots nosaltres, i acaba a la taula al consumir-lo.

Inclourà:
BUSCA'M Guia de canals curts
PROVA'M Mercat ecològic Online
TREBALLA'M Quadern de camp d'Horta Ecològica
DINA'M Gestor de Menjadors

 

I promou la primera xarxa social d'agricultura ecològica formada per consumidors, productors i distribuïdors units per practicar l'economia associativa. L'aplicació bàsica, o core funcionality, permetrà crear nodes de cooperació entre productors i consumidors ecològics de forma àgil i fàcil. Tan fàcil que es podrà utilitzar fins i tot des del mòbil, des de qualsevol ordinador i a qualsevol lloc.